ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی» که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده برای صدور دستور اجرا از تاریخ اول آبان ۹۸ در کل کشور، ابلاغ می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ویرایش ۱۳۹۸ مبحث هشتم مشتمل بر پنج فصل کلیات، مشخصات مصالح و کنترل کیفیت، ضوابط عمومی، ساختمان‌های بنایی مسلح، ساختمان‌های بنایی با کلاف و سه پیوست است.

باتوجه به فرآیند آزمون در سالهای گذشته در صورتی که آزمون پیش رو قبل از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ برگزار گردد ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث هشتم مد نظر خواهد بود اما اگر این آزمون بعد از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ برگزار گردد به احتمال فراوان مبحث جدید جزء منابع آزمون قرار می گیرد. و اما تصمیم نهایی در مورد این موضوع در آذر ماه سال ۱۳۹۸ اعلام خواهد شد.