در این سری از آموزش های روبون ما به کمک کتاب پاسخ یاب برای شما تمامی سوالات آزمون معماری نظارت بهمن 97 را حل می کنیم و به شما روش time box  را آموزش داده تا بتوانید زمان خود را به نحوه احسنت در آزمون اصلی نظام مهندسی مدیریت کنید.  روش تایم باکس به شما آموزش می دهد که چگونه سوالات خودتان را دسته بندی کنید . با کتاب پاسخیاب سوالات ساده در کمتر از دو دقیقه قابلیت حل داشته و سوالات متوسط با کتاب پاسخیاب حدود کمتر از پنج دقیقه قابلیت حل دارد . 

این سری آموزش در چندین قسمت برای شما تهیه خواهد شد . 

 

شما می تواتید از طریق لینک فیلم های آموزشی نظام مهندسی سایر قسمت های این مجموعه را تماشا و دانلود کنید .