در قسمت سوم این مجموعه نا از سوال 10 تا 20 را حل می کنیم در این قسمت شما مشاهده می کنید ما از برخی از سوالات به دلیل وقت گیر بودن حل آنان فعلا چشم پوشی کرده و در انتها آن ها را حل خواهیم کرد

این سری آموزش در چندین قسمت برای شما تهیه خواهد شد .

شما می تواتید از طریق لینک فیلم های آموزشی نظام مهندسی سایر قسمت های این مجموعه را تماشا و دانلود کنید .