در این بخش ما سوالات 31 الی 40 را حل می کنیم و شما مشاهده می کنید که به کمک کتاب پاسخ یاب به چه شکل و با چه سرعت مناسبی سوالات حل می شوند.

اگر هر گونه سوال و مشکلی دارید می توانید از قسمت نظرات آن را مطرح کنید.

شما می تواتید از طریق لینک فیلم های آموزشی نظام مهندسی سایر قسمت های این مجموعه را تماشا و دانلود کنید .