پیش فروش ویژه روبون تا شب یلدا ادامه دارد ... اطلاعات بیشتر

محصولات آموزشی روبون

کتاب 8020 ۸۰:۲۰ جامع روبون

تومان ۱۸۵,۰۰۰   تومان ۱۴۰,۰۰۰

پاسخ یاب پاسخ یاب + پاسخ یاب قانون

تومان ۶۸۰,۰۰۰   تومان ۵۱۰,۰۰۰

پاسخ یاب عمران نظارت + پاسخ یاب...

تومان ۶۳۰,۰۰۰   تومان ۴۷۳,۰۰۰

کتاب ۸۰۲۰ (عمران نظارت)

تومان ۱۶۵,۰۰۰   تومان ۱۳۰,۰۰۰

کتاب ۸۰۲۰ ویرایش بهمن ۹۷

تومان ۱۰۰,۰۰۰   تومان ۵۰,۰۰۰

کتاب میکروفهرست کتاب میکروفهرست

تومان ۱۲۰,۰۰۰   تومان ۶۰,۰۰۰