توضیحات

پک طلایی روبون در واقع شامل سه کتاب اصلی موسسه : ( کتاب پاسخ یاب جامع + کتاب پاسخ یاب قانون + کتاب 8020 جامع ) می باشد . بنابراین اگه قصد خرید این سه کتاب را دارید نیاز نیست جداگانه هر کدام را به سبد خرید خود اضافه نمایید تنها با خرید پک طلایی سه کتاب اصلی موسسه روبون را به همراه تخفیف پک دریافت می نمایید.

این کتاب برای رشته معماری و عمران ( نظارت و اجرا) بصورت همزمان کاربرد دارد زیرا بخش زیادی از منابع بصورت مشترک می باشد.