توضیحات

کتاب هشتاد بیست بانک سوالات ادوار گذشته آزمون نظام مهندسی از سال 83 می باشد با این تفاوت که ما سوالات را براساس مباحث و شماره صفحه ی مباحث مرتب کرده ایم در این سبک شما در هنگام مطالعه کتاب متوجه می شوید که هر مبحث دارای چقدر اهمیت می باشد و در سال های گذشته چند سوال در آزمون نظام مهندسی از آن مبحث و صفحه امده است .

در واقع اسم این کتاب برگرفته از قانون 8020 می باشد یعنی هشتاد در صد از سوالات آزمون نظام مهندسی از بیست در صد صفحات مباحث می آید و شما می توانید با مطالعه و تمرکز بر روی این صفحات به درصد آمادگی مناسبی برسید.

از دیگر مزایای این سبک این هست که شما می توانید پس از مطالعه هر مبحث به راحتی سوالات آزمون های گذشته در مورد آن مبحث را حل نمایید.

کتاب 8020 عمران نظارت از سری کتاب های 8020 روبون می باشد که متمرکز بر آزمون عمران و نظارت است . این کتاب به همراه کتاب پاسخ یاب عمران نظارت

به کسانی پیشنهاد می شود که تنها قصد شرکت در آزمون عمران نظارت را دارند.