توضیحات

کتاب هشتاد بیست بانک سوالات ادوار گذشته آزمون نظام مهندسی از سال ۸۳ می باشد با این تفاوت که ما سوالات را براساس مباحث و شماره صفحه ی مباحث مرتب کرده ایم در این سبک شما در هنگام مطالعه کتاب متوجه می شوید که هر مبحث دارای چقدر اهمیت می باشد و در سال های گذشته چند سوال در آزمون نظام مهندسی از آن مبحث و صفحه امده است .

در واقع اسم این کتاب برگرفته از قانون ۸۰۲۰ می باشد یعنی هشتاد در صد از سوالات آزمون نظام مهندسی از بیست در صد صفحات مباحث می آید و شما می توانید با مطالعه و تمرکز بر روی این صفحات به درصد آمادگی مناسبی برسید.

از دیگر مزایای این سبک این هست که شما می توانید پس از مطالعه هر مبحث به راحتی سوالات آزمون های گذشته در مورد آن مبحث را حل نمایید.

کتاب ۸۰۲۰ عمران نظارت از سری کتاب های ۸۰۲۰ روبون می باشد که متمرکز بر آزمون عمران و نظارت است . این کتاب به همراه کتاب پاسخ یاب عمران نظارت

به کسانی پیشنهاد می شود که تنها قصد شرکت در آزمون عمران نظارت را دارند.