توضیحات

این دوره فوق العاده مخصوص مهندسین گرامی ساکن در استان کرمان می باشد که علاوه بر دریافت کتاب پاسخ یاب و هشتاد بیست از دوره آموزشی ۶ ساعته  مورخ هفته آغازین مهر ماه  در یکی از دانشگاه های شهر کرمان بهره مند می شوند

همچنین سه مرحله آزمون آنلاین در تاریخ های ۵ و ۱۲ و ۱۵ مهرماه توسط سایت روبون برگزار خواهد شد که این آزمون بسیار هم سطح آزمون اصلی می باشد .

نکته مهم : در صورت به حد نصاب نرسیدن متقاضیان این دوره که باتوجه به علاقه مندی مهندسین گرامی به برگزاری دوره در استان کرمان این احتمال بسیار بعید به نظر می رسد . 

 مبلغ ۵۰۰۰۰ هزار تومان به خریداران این پک عودت خواهد شد.