نکته مهم : برخی از کتاب ها و پک های معرفی شده در این ویدئو ممکن است برای دوره های قبلی بوده و شامل این دوره نباشد بنابراین بیشتر به نکات فنی برای ثبت سفارش در این کلیپ توجه فرمایید.