درباره ما

موسسه آموزشی روبون متشکل از جوانان با انگیزه و با دانشی است که صمیمانه در کنار هم برای هدفی بزرگ تلاش می کنند تا بتوانند راه و روشی نو را برای موفقیت کشف کنند.

موسسه آمورشی روبون با نشر کتاب های قدرتمند 8020 و پاسخیاب و برگزاری کلاس های مختلف به مهندسین فعال در استان البرز و سرتاسر کشور در جهت قبولی در آزمون‌های نظام مهندسی یاری می رساند.

این موسسه در سال های اخیر به لطف خدا توانسته است در ازمون های نظام مهندسی (نظارت و اجرا و طراحی) قبولی‌های فراوانی را داشته باشد.