توضیحات

پاسخ یاب قانون روبون:

نکته مهم : این کتاب در واقع پیوست کتاب پاسخ یاب جامع می باشد و شما هنگام خرید کتاب پاسخ یاب جامع کتاب قانون را نیز دریافت می کنید و نیاز به خرید جداگانه پاسخ یاب قانون نیست.

ساختار و کار کرد این کتاب مشابه کتاب پاسخ یاب جامع می باشد با این تفاوت که حجم بسیار کمتری داشته و تنها شامل  ( مبحث دوم -شرایط عمومی پیمان، اخلاق حرفه‎ای ،منتخب قانون کار، بیمه و تامین اجتماعی ، دستورالعمل گودبرداری، مالیات ،قانون مسئولیت مدنی ) می باشد.

و با توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی یک آزمون کتاب باز است و اکثر داوطلبین دچار کمبود زمان در یافتن پاسخ سوالات هستند، از این رو نیاز به منبعی جامع و کامل بود که در کمترین زمان داوطلب را به پاسخ مورد نظر حتی بدون مراجعه مستقیم به مباحث برساند.
پاسخ یاب قانون روبون کتابی است که با استفاده از الگوریتم درخت واژگان تهیه شده و علاوه بر متن کامل مبحث دوم مقررات ملّی، قانون نظام مهندسی، شرایط عمومی پیمان، اخلاق حرفه‎ای، دستورالعمل گودبرداری، منتخب بیمه، مالیات و … است.
از ویژگی های مهم دیگر این کتاب یافتن پاسخ سوالات آزمون، بدون مراجعه مستقیم به مباحث آزمون، در کمترین زمان ممکن است. تمام متون واژه ها بصورت خودارجاع به کتاب هستند.