معایب کلید واژه 

 

کلید واژه های نامناسب می توانند در آزمون زمان شما را بسیار هدر بدهند و به علت عدم دقت آنان در انتخاب واژه های مناسب و عدم دقت در  دیگر نکات برای شما کار امد نبوده و حتی به استرس شما نیز بیافزایند. برای مثال برای یک کلمه خاص ممکن است به دفعات  شما را به منابع مختلف ارجاع داده باشند.

بنابر این شما مجبور هستید چندین بار به مباحث مختلف رجوع کنید و بررسی کنید ایا پاسخ شما در آن مبحث وجود دارد یا نه و حتی ممکن  است به جواب نرسید و کلی نیز از شما وقت گرفته شده باشد.

اما پاسخ یاب این مزیت را دارد که خود متن مباحث را زیر برخی از کلمات آورده است یعنی شما همزمان که کلمه خاص را  نگاه می کنید اگر جواب آن تست در آن متن آمده باشد می توانید از آن بهره ببرید.

نکته دیگر این است که پاسخ یاب الگوریتم شبکه ای دارد یعنی فرض کنیم یک کلمه ای توسط شما به اشتباه و نامناسب انتخاب شده باشد این طور نیست که پاسخ یاب شما را به جواب نرساند بلکه شما را بخودش ارجاع می دهد تا بتوانید به جواب صحیح برسید.

 

جامعیت و پوشش بسیار زیاد کلمات نسبت به کلید واژه

 

کتاب پاسخ یاب کلید واژه های بسیاری را پوشش می دهد تا شما با انتخاب هر کلمه ای بتوانید  توضیحات مربوط به آن کلمه را بیابید .

و همچنین کتاب پاسخ یاب داری فهرست دو حرفی نیز می باشد که به وسیله این فهرست شما می توانید به راحتی و سریع تر به پاسخ خود دست یابید.

 

 

فلوچارت های اختصاصی

 

فرق مهم اساسی دیگر کتاب پاسخ یاب با سایر کلید واژه های موجود در بازار داشتن فلوچارت های اختصاصی است که برای هر مبحث بصورت جداگانه تهیه شده است.

برای تهیه پاسخ یاب می توانید به وسیله این لینک ثبت سفارش نمایید .

 

پشتیبانی آنلاین

 

همچنین شما با تهیه این کتاب می توانید از پشتیبانی های آنلاین موسسه اموزشی روبون بهره مند شوید . و هر سوال و ابهامی که در مورد استفاده کتاب داشتید را  برطرف نمایید.

موارد ذکر شده تنها چند مورد از تفاوت های کتاب پاسخیاب با سایر کلید واژه ها می باشد برای آشنایی بیشتر با این کتاب شما رو دعوت به تماشایی فیلم های آموزشی موجود می کنیم .